Možná přijde i JXD

Islám XXVIII – dongio

Posted in Jak to vidím by moznaprijdeijxd on Březen 31, 2010

Stručný slovník islámu –  „L“

láska mystická – (arabsky „al-muhabba al-hakíkíja“), Je opakem lásky pozemské („al-muhabba al-madžazíja“).  Jedná se o hluboký, nezištný cit, který doprovází úsilí mystika o sblížení či dokonce splynutí s božskou podstatou. Ve srovnání s tím se vše pozemské, včetně lásky mezi dvěma lidmi, jeví jako marné a nehodné pozornosti. Výrazným projevem mystické lásky je mystická poezie, v níž je vřelý cit k Bohu ukryt do podoby milostných veršů. Každé slovo zde má svůj hlubší význam, který se k milované pozemské bytosti vztahuje jen zdánlivě.
liberální islám – reformní hnutí, které se v islámu začalo projevovat od konce 19. století.  Jeho snahou je především přizpůsobit islám moderním podmínkám a  budovat liberální společnost, založenou na islámských hodnotách. Využívá k tomu především „idžtihádu“,  tedy práva na samostatnou interpretaci koránu, v němž se snaží vyhledávat tvrzení  podporující liberální myšlenky. Liberální islám se zaměřuje především na problematiku lidských práv, feminismu a postavení ženy, islámského práva, sekularizace společnosti,  tolerance a nenásilného řešení všech problémů.
lid knihy – viz bible, jinověrci
lidový islám – obecný a vágní pojem, zahrnující pestrou škálu způsobů religiózního sebevyjádření mimo rámec oficiální ortodoxie. Vzniku islámu předcházel dlouhý kulturní vývoj, který v některých oblastech získaných arabskou expanzí dosáhl vysokého stupně. Mezi jejich obyvatelstvem zanechaly stopy jednak různé pohanské a přírodní kulty, jednak značně rozvinuté náboženské systémy civilizací, které předcházely islámu. Strohá doktrína žádného náboženství plně neodpovídá potřebám psychiky lidových vrstev, které se projevují zejména snahou dodat obrazu víry barvitější podobu, obohatit jej o dramatizující prvky, nacházet a vytvářet objekty víry, jež umožňují výrazněji vyjádřit bezprostřední citový vztah. Některé impulzy, které se uchytily v lidovém islámu, pocházejí i z oblastí mimoislámských, některé i z křesťanství (kult svatých, relikvie mystika).  Proroku Muhammadovi  přisoudil lidový islám četné činy a děje zázračné povahy, zatímco postavu Alího Ibn Abí Táliba obdařili věřící nimbem hrdiny epických vyprávění, a tak z něj učinili jednu z nejpopulárnějších osobností islámu. Bohatý prostor k nejrozmanitějším projevům lidového islámu poskytl kult světců, zejména v ší´itském islámu, ale i uctívání mučedníků, zbožných mužů a žen, hrobů významných osob, ale i neživých předmětů (stromy, studně, pahorky, kameny), a to někdy v takovém rozsahu, že byl porušován základní princip islámu, víra v jediného Boha. Některé prvky lidového islámu představují spletitou linii, sahající k předislámským zvykům a představám (obdoba křesťanských zvyků, inspirovaných pohanskými tradicemi). Také smuteční tryzny za smrt Husajnovu  jsou bohatě rozvíjeny  obrazotvorností lidových vrstev.  Lze doložit i projevy zbožnosti ovlivněné okultními praktikami a magií, s předislámskými představami souvisí celá řada pověr (uřknutí, uhranutí, amulety), rozšířená je víra v džinny, excorcismus apod.
lichva – (arabsky ribá). Zapůjčování peněz, zboží a předmětů za účelem dosažení zisku nebo úroku je muslimům přísně zapovězeno. Podle striktního výkladu islámského práva mohou peníze sloužit jako prostředek směny, ale nikoliv jako zboží. Dnes je však dodržování zákazu lichvy v muslimských zemích zřídka sledováno a zákaz je ignorován. Mnohé banky ve snaze vyjít vstříc duchu islámského práva a „uchlácholit“ špatné svědomí věřících klientů nabízejí řešení zvané „mudáraba“, tj. tiché partnerství.  Umístění kapitálu je definováno jako spoluúčast na investici, vkladatel se stává partnerem banky při finančních operacích a za to dostává smluvenou odměnu (což je v podstatě úrok z vložených peněz, jen jinak nazvaný). Podle náboženských autorit není „mudáraba“ v rozporu s islámským právem a představuje cestu legalizace zisku z bankovnictví. Ryze islámské banky slouží pouze jako „úschovna“ peněz soukromých vkladatelů, zisk z investic pokrývá náklady na chod peněžního ústavu a zbytek je věnován na charitativní činnosti.

Jedna odpověď

Subscribe to comments with RSS.

  1. moznaprijdeijxd said, on Březen 31, 2010 at 10:16

    😆


Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: